JSR 400• Fokusiran ili raspršujući tok vazduha

• Lak za ugradnju

• Može se ugraditi direktno u cevovod

• Za velike protoke vazduhaJSR su difuzori namenjeni za dovod vazduha u velikim prostorijama. Mogu raspršivati vazduh (kratak domet) ili ispuštati koncentrisani mlaz vazduha (dug domet), što se kontroliše jednostavnim okretanjem glave difuzora za 360˚.

Ugrađuju se na plafon ili zid, i mogu se usmeriti u uglu do 30˚ od ose difuzora.JSR difuzori su načinjeni od lima, i premazani su zaštitnim slojem (RAL 9010).

Ugrađuju se u plenum kutiju, ili direktno na okrugli cevovod.

Izrađuju se u dimenzijama od: ∅200mm, ∅250mm, ∅315mm, ∅400mm i ∅500mm.