GSS

GSS je damper koji služi za regulaciju protoka i pada pritiska.

Dostupan u dimenzijama od 200 x 100 do 600 x 200 (mm).