AD 200

AD 200

Adsorpcioni tip odvlaživača

Adsorpcioni odvlaživači vazduha imaju široku primenu u industrijskim postrojenjima i koriste sorbentni materijal za prikupljanje vlage iz vazduha. Materijal sadrži mikroskopske pore u kojima se sakuplja vlaga.
Glavni delovi odvlaživača su rotirajući cilindar sa pogonom, ventilator, grejač i filter.

Nakon prolaska kroz uređaj vazduh izlazi suvlji nego što je bio na ulazu.


Više tehničkih podataka >>>