RE 5

RE Manualni petostepeni transformator

Jednofazni transformator koji kontroliše brzinu ventilatora mijenjajući napon u pet stepeni. Regulisanje je manualno pomoću kontrolnog prekidača na prednjoj strani. Transformator ima priključke od 230V za upravljanje klapnama i drugom eksternom opremom. Kada je transformator na poziciji 0 na izlazu nema napona.

Indikatorska lampica na prednjoj strani pokazuje da je transformator uključen.
Osigurač se može resetovati sa spoljne strane. Ulazni napon: 230V 50/60Hz.

NAPOMENA: Spoljni kontakti ventilatora (TK) uvek moraju biti spojeni na uređaj za zaštitu motora.

Izlazni naponi za svaki od pet stepeni:
Stepen: 1-2-3-4-5
Napon (V): 80-105-130-160-230


Više tehničkih podataka >>>