REU 5

REU Petostepeni transformatorski regulator

Jednofazni transformator koji reguliše brzinu ventilatora promenom napona u pet stepeni. Izbor režima rada se vrši manualno pomoću prekidača na prednjoj strani regulatora.

Postoje dva prekidača: jedan za više brzine ventilatora, a drugi za niže. Izbor između bržeg i sporijeg režima rada se vrši pomoću spoljnjeg signala koji može dati termostat ili tajmer.
Indikatorska lampica na prednjoj strani pokazuje da je regulator uključen.

Osigurač se može resetovati sa spoljne strane.

NAPOMENA: Spoljni kontakti ventilatora (TK) uvek moraju biti spojeni na uređaj za zaštitu motora.

Ulazni napon: 230V 50/60Hz.
Izlazni naponi za svaki od pet stepeni:
Stepen: 1-2-3-4-5
Napon (V): 80-105-130-160-230


Više tehničkih podataka >>>