RTRD 4

RTRD Petostepeni transformatorski regulator (sa zaštitom motora)

Trofazni transformator koji kontroliše brzinu ventilatora mijenjajući napon u pet stepeni. Izbor režima rada se vrši manualno pomoću prekidača na prednjoj strani regulatora.

Uređaj za zaštitu motora prekida napajanje ako je termo kontakt na motoru ventilatora aktiviran. Uređaj se restartuje dovođenjem prekidača u položaj "0" i nakon 10s uređaj se može startovati ponovo.
Indikatorska lampica na prednjoj strani pokazuje da je regulator uključen. Transformator ima priključke od 230V za upravljanje klapnama i drugom eksternom opremom. Ovi priključci nemaju napon kada je prekidač u položaju "0" ili ako je su TK i RT ulazi otvoreni.

Ulazni napon: 400V 50/60Hz.
Izlazni naponi za svaki od pet stepeni:
Stepen: 1-2-3-4-5
Napon (V): 95-145-190-240-400


Više tehničkih podataka >>>