RTRE 3

RTRE Petostepeni transformatorski regulator (sa zaštitom motora)

Jednofazni transformator kontroliše brzinu ventilatora mijenjajući napon u pet stepeni. Izbor režima rada se vrši pomoću prekidača na prednjoj strani regulatora.

Uređaj za zaštitu motora prekida napajanje ako je termo kontakt na motoru ventilatora aktiviran. Uređaj se restartuje dovođenjem prekidača u položaj "0" i nakon 10s uređaj se može startovati ponovo.

Regulator ima ulazne priključke za sobni termostat RT, koji prekidaju napajanje ventilatoru kada se prekine strujni krug. Ovi priključci se spajaju pre isporuke.
Regulator ima priključke od 230V za upravljanje klapnama i drugom spoljnom opremom. Kada je prekidač u položaju "0", ili ako je TK otvoren ovi priključci nemaju napajanje.

Indikatorska lampica na prednjoj strani pokazuje da je regulator uključen.

Osigurač se može resetovati sa spoljne strane.

Ulazni napon: 230V 50/60Hz.
Izlazni naponi za svaki od pet stepeni:
Stepen: 1-2-3-4-5
Napon (V): 80-105-130-160-230


Više tehničkih podataka >>>