Spojnice LGS

Gumirane spojnice tipa LGS se koriste za vešanje i pričvršćivanje ventilacionih cevi okruglog poprečnog preseka. Zbog dimenzija koje odgovaraju dimenzionoj klasifikaciji SPIRO cevi veoma su pogodne za primenu kada je ventilacioni cevovod izgrađen od SPIRO cevi.


Više tehničkih podataka >>>