MAXI 1100 HW

REKUPERATOR TOPLOTE - Opis


• Komplet sa kontrolnim panelom
• Jednostavno servisiranje
• Ugrađena bypass cev
• EU 7 fini filter

Maxi 1100 jedinica je projektovana za ventilaciju manjih kancelarija, prodavnica i sličnih prostorija. Jedinica se ugrađuje u horizontalnom položaju na tavan, iznad prolaza i sl. EL jedinica se može ugraditi i obrnuto. Maxi 1100 je izrađen od pocinkovanog čeličnog lima sa 50 mm izolacije (30 mm izolacije za servisne poklopce).
Dva poklopca za servisiranje se lako i brzo skidaju što čini održavanje jedinice jednostavnim. Efikasnost rekuperacije toplote je u opsegu 55-65%.

Maxi EL ima električni grejač za dodatno grejanje, dok Maxi HW koristi toplovodnu bateriju za dodatno grejanje. Ugrađen je i bypass kanal sa motorizovanim prigušivačem .

Kontrolni panel ima tajmer za 7-dnevnu kontrolu uz odabir dnevnog i noćnog režima rada.


Više tehničkih podataka >>>