ROTOVEX 3800 EL-R

Rekuperatori toplote


• Funkcija konstantan protok vazduha ili konstantan pritisak
• Kompaktna jedinica sa integrisanom upravljanjem
• Rastavljiv da bi prošao kroz vrata normalne širine
• Rotirajući izmenjivač toplote
• Ugrađeni ventilatori s energetski efikasnim EC motorima

Rotovex jedinica ima visokoefikasni rotirajući točak za rekuperaciju toplote i ventilatore s EC motorima. Funkcija konstantan protok, EU7 filter i rekuperatorska baterija obezbeđuju snabdevanje čistim i ugodnim vazduhom. Položaj ventilatora za ubacivanje vazduha sprečava mogućnost mešanja svežeg i vazduha koji se izbacuje.
Rotovex jedinica je dizajnirana tako da dimenzije odgovaraju dimenzijama vrata na objektima kao šro su npr. škole, kancelarije, prodavnice itd. Na bočnim stranama jedinica ima vrata koja omogućavaju lak pristup svim komponentama.

Rotovex jedinica ima ugrađen kontrolni sistem sa svim električnim vezama spremnim za upotrebu. Rotovex je testiran prema standardu Eurovent EN 1886.


Više tehničkih podataka >>>