TOPVEX 1500 HW-R

Rekuperatori toplote


• Ušteda prostora, veze na gornjem delu
• Rotirajući izmenjivač toplote
• Integrisan upravljački sistem
• Električni ili toplovodni grejači

Topovex 1000 jedinica je dizajnirana za primenu u školama, vrtićima, kancelarijama i drugim manjim objektima ili za ventilaciju po zonama u većim zgradama. Topovex jedinica se isporučuje u kompletu sa upravljačkim sistemom, rotirajućim izmenjivačem toplote, baterijom za dogrevanje vazduha, električnim vezama i filterima.
Podešavanje jedinice je jednostavno. Svim funkcijama se upravlja pomoću kontrolnog panela koji se postavlja na zid. Jedinica automatski uključuje hlađenje izmenjivača ako je unutrašnja temperature niža od spoljašnje temperature.

Upotrebom rotirajućeg izmenjivača ne postoje problemi sa kondenzacijom niti je potrebno odmrzavanje.

Topovex jedinica je testirana prema standardu Eurovent 1886.


Više tehničkih podataka >>>