VM 400 EV

Rekuperatori toplote


• Do 90% termičke efikasnosti
• Komandna tabla na dodir na ugrađenom ili daljinskom kontrolnom panelu
• Lep izgled i dobre dimenzije
• Automatsko funkcija odmrzavanja

VM 400 EV je kompletna jedinica za ventilaciju kuća ili manjih komercijalnih zgrada. Jedinica je obejena u belo i dizajnirana za ugradnju na zid u ostavi, pomoćnoj prostriji ili sličnom prostoru u kući. Izmenjivač toplote omogućava do 90% termičke efikasnosti. Jedana električna baterija će otopiti inje ili led sa bloka izmenjivača i odmrznuti jedinicu kada je to potrebno.

Protok i minimalna temperature svežeg vazduha se jednostavno podešavaju na kontrolnom panelu ugrađenom na prednjoj strani uređaja ili alternativno na jednom ili više daljinskih kontrolnih panela.
Diskretna lampica pokazuje izabrano podešavanje, funkciju električne baterije i vreme kada je potrebno zameniti filter vazduha. Protok vazduha pri normalnoj ventilaciji, izbor servisnog intervala između dve zamene filtera i upotreba odvojenog tajmera može se kontrolisati preko kontrolnog panela.

Električno povezivanje:

• Povezivanje na izvor napajanja pomoću 0,5 m kabela sa utikačem sa uzemljenjem.
• 4-žilni kabel (12V) za signal sa daljinskog upravljača, ako je instaliran.
• 2-žilni kabel za potencijalni slobodni signal sa dodatnog tajmera, ako je instaliran.


Više tehničkih podataka >>>