COR IND M 1500F

Vazdušna zavesa bez grejača vazduha – OPIS

Vazdušne zavese serije COR IND namenjene su za primenu u komercijalnim i industrijskim objektima.

Karakteristike:

• Sadrže ventilator visokih preformansi koji daje nizak nivo buke.
• Moguća je ugradnja više vazdušnih zavesa redno.
• Namenje su za ugradnju na visini od 4 m do 6 m.


Više tehničkih podataka >>>