COR F 1000 N

Vazdušna zavesa bez grejača vazduha – Opis

Vazdušne zavese serije COR N namenjene su za primenu u komercijalnim i industrijskim objektima.

Karakteristike:


  •  Sadrže ventilator visokih preformansi koji daje nizak nivo buke. 


  • Moguća je ugradnja više vazdušnih zavesa redno. 


  • Namenje su za ugradnju na visini do 4 m.
Više tehničkih podataka >>>