AJ8 Jet ventilatori

AJR i AJ8 za svakodnevnu ventilaciju i izbacivanje dima (300°C/2h) u skladu sa direktivama EN 12101-3

Standardne osobine:

•Podesivo aluminijumsko radno kolo omogućava maksimalnu efikasnost.
•Kućište je izrađeno od pocinkovanog čeličnog lima.
•IEC standardni motori sa IP55 za izbacivanje CO (40°C – 55°C) ili IP54 za upotrebu pri visokim temperaturama (300°C/2h).
•Moguće potpuno reverzibilno podešavanje lopatica, na zahtev.
•Priključna električna kutija IP66/67 na spoljnjem delu kućišta je lako dostupna.
•Ugrađeni nosači omogućuju jednostavnu montažu na tavanicu.
•Ventilatorski modul je lako izmenjiv i posle ugradnje što omogućava jednostavno odžavanje.
•Dve verzije: kružni AJR i oktogonalni AJ8.
Jet ventilatori AJR i AJ8 nude maksimalan učinak uz istovremeno niske troškove montaže i održavanja. Dostupni su u tri dimenzije radnog kola 315, 355 i 400 mm. Sistem jet ventilatora omogućuje svakodnevnu ventilaciju a takođe i ventilaciju u slučaju požara, izbacivanje dima. Za pravolinijski tok vazduha prigušnik sadrži ulazni konus i usmerivače. Materijal korišćen za zvučnu izolaciju je nezapaljiv prema DIN 4102 i saglasan sa EU preporukama 97/69. Kao dodatna oprema isporučuju se i deflektori na izlazu.
Jet ventilatori, ventilatori dvostruke namene, garantuju brzo izbacivanje dima i ograničeno širenje dima u slučaju požara. To znači da je kotrola dima u slučaju požara bolja u odnosu na konvencionalni sistem. Jet ventilatori su testirani prema standardu EN 12101-3 i imaju CE oznaku.
Jet ventilacioni sistem na zahteva skupu i komleksnu cevovodnu mrežu. Dodatna ušteda je postignuta jer su niži i otpori pri kretanju vazduha. Rad „na zahtev“ prema signalu sa CO detektora dodatno štedi energiju.


Više tehničkih podataka >>>