AR 1000D8-2• Konrola brzine

• Integrisani termički kontakti

• Lak za održavanje i pouzdanVentilatori AW/AR tipa imaju motore sa eksternim rotorom i kontrolom brzine. Tip AW ima četvrtasti ram za ugradnju na zid, a tip AR okrugli za montažu direktno u cevni system. Ram je načinjen od pocinkovanog čelika.

Lopatice su aluminijumske i aerofilne.Radi zaštite motora od pregrejavanja, ugrađeni su termički kontakti sa konektorima za zastitni uređaj motora.