AR 450E4-K• Konrola brzine

• Integrisani termički kontakti

• Lak za održavanje i pouzdanVentilatori AW/AR tipa imaju motore sa eksternim rotorom I kontrolom brzine. Tip AW ima četvrtasti ram za ugradnju na zid, a tip AR okrugli za montažu direktno u cevni system. Ram i lopatice su načinjeni od pocinkovanog čelika, standardno u crnoj boji. Lopatice su srpastog oblika.Radi zaštite motora od pregrejavanja, ugrađeni su termički kontakti sa konektorima za zastitni uređaj motora.