K 125XL• Brzina-podesiva

• Ugrađeni termički kontakti

• Mogu biti instalirani u bilo kom položaju

• Mogu biti instalirani i napolju

• Održavanje – lako i bezbedno

 K serija je dizajnirana za instalaciju direktno na cevovod. KV serija je dizajnirana za ugradnju na zid kada se koristi za izbacivanje vazduha. Svi K i KV-ventilatori imaju minimalno 25 mm dugacke okrugle nastavke. Za lakšu ugradnju K-ventilator ima već ugrađen nosač.

FK spojnice se lako ugrađuju i menjaju i sprečavaju prenos vibracija od ventilatora ka cevovodu. Ventilatori imaju unazad zakrivljene lopatice i rotor je sa spoljne strane.Brzine K i KV ventilatora se mogu regulisati kontinualno pomoću tiristora ili stepenasto pomoću 5-to stepenog transformatora. Za zaštitu motora od pregrejavanja K/KV 100M i K/KV 125M su zaštićeni induktivnim otporom. K 100 XL i K 125 XL imaju ugrađene termičke kontakte sa električnim resetom, KV 100 XL i KV 125 XL sa automatskim resetom.

Kućište je izrađeno od pocinkovanog čeličnog lima. Moguća je i spoljašnja upotreba ili upotreba u vlažnim prostorijama jer je kućište ventilatora izvedeno u klasi IP55 a priključna električna kutija u klasi IP68.Više tehničkih podataka >>>