K 200L• Brzina-podesiva

• Ugrađeni termički kontakti

• Mogu biti instalirani u bilo kom položaju

• Održavanje – lako i bezbednoK serija je dizajnirana za instalaciju direktno na cevovod. KV serija je dizajnirana za ugradnju na zid i koristi se za izbacivanje vazduha.

FK spojnice se lako ugrađuju i menjaju i sprečavaju prenos vibracija od ventilatora ka cevovodu. Ventilatori imaju unazad zakrivljene lopatice i rotor je sa spoljne strane.


Brzine ventilatora se mogu regulisati kontinualno pomoću tiristora ili stepenasto pomoću 5-to stepenog transformatora. Za zaštitu motora od pregrejavanjaventilatorisu zaštićeni ugrađenimtermičkimkontaktimasa automatskim resetom.

Kućište je izrađeno od pocinkovanog čeličnog lima.Više tehničkih podataka >>>