K 250M• Podesivabrzina

• Ugrađeni termički kontakti

•Mogu se montirati i napolju

• Mogu biti instalirani u bilo kom položaju

• Održavanje – lako i bezbednoK serija je dizajnirana za instalaciju direktno na cevovod. KV serija je dizajnirana za ugradnju na zid ikoristise  za izbacivanje vazduhaa veza sa cevnim sistemom je na ulaznoj strain ventilatora.

FK spojnice se lako ugrađuju i menjaju i sprečavaju prenos vibracija od ventilatora ka cevovodu. Ventilatori imaju unazad zakrivljene lopatice i rotor je sa spoljne strane.Brzine ventilatora se mogu regulisati kontinualno pomoću tiristora ili stepenasto pomoću 5-to stepenog transformatora. Za zaštitu motora od pregrejavanjaK ventilatorisu zaštićeni ugrađenimtermičkimkontaktimasa električnim resetom a KV sa automatskim resetom.

Kućište je izrađeno od pocinkovanog čeličnog limai zalemljeno sto ga čini skoro hermetički zatvorenim. Takodje je otporno na spoljašnje uslove jer ima zaštitu motora IP 68 i zastitu razvodne kutije IP 55.Više tehničkih podataka >>>