KV 125XL

Cevni ventilatori – OPIS

•Brzina-podesiva
•Ugrađeni termički kontakti
•Mogu biti instalirani u svakoj poziciji
•Mogu biti instalirani i napolju
•Održavanje – lako i bezbedno

K serija je dizajnirana za instalaciju direktno na cevovod. KV serija je dizajnirana za ugradnju na zid kada se koristi za izbacivanje vazduha. Svi K I KV-ventilatori imaju minimalno 25mm dugacke okrugle nastavke. Za lakšu ugradnju K-ventilator ima standardno već ugrađen nosač. FK spojnice se lako ugrađuju i menjaju i sprečavaju prenos vibracija od ventilatora ka cevovodu.
Ventilatori imaju unazad zakrivljene lopatice i rotor je sa spoljne strane. Brzine K i KV ventilatora mogu biti podesive kontinualno pomoću tiristora ili stepenasto pomoću 5-to stepenog transformatora. Za zastitu motora od pregrejavanja K/KV 100M i K/KV 125M su zašticeni induktivnim otporom. K 100 XL i K 125 XL imaju ugrađene termičke kontakte sa elektricnim resetom, KV 100 XL i KV 125 XL sa automatskim resetom. Ram je izrađen od galvanizovanog čeličnog lima. Moguća je i spoljašnja upotreba ili upotreba u vlažnim prostorijama jer je kućište ventilatora izvedeno u klasi IP55 a priključna električna kutija u klasi IP68.


Više tehničkih podataka >>>