KV 160XL

Cevni ventilatori – OPIS

•Brzina-podesiva
•Ugrađeni termički kontakti
•Mogu biti instalirani u svakoj poziciji
•Mogu biti instalirani i napolju
•Održavanje – lako i bezbedno

K serija je dizajnirana za instalaciju direktno na cevovod. KV serija je dizajnirana za ugradnju na zid kada se koristi za izbacivanje vazduha. Svi K I KV-ventilatori imaju minimalno 25mm dugacke okrugle nastavke. Za lakšu ugradnju K-ventilator ima standardno već ugrađen nosač. FK spojnice se lako ugrađuju i menjaju i sprečavaju prenos vibracija od ventilatora ka cevovodu.
Ventilatori imaju unazad zakrivljene lopatice i rotor je sa spoljne strane. Brzine K i KV ventilatora mogu biti podesive kontinualno pomoću tiristora ili stepenasto pomoću 5-to stepenog transformatora. Za zaštitu motora od pregrejavanja K ventilatori imaju ugrađene termičke kontakte sa električnim resetom a KV sa automatskim resetom.
Ram je izrađen od galvanizovanog čeličnog lima. Moguća je i spoljašnja upotreba ili upotreba u vlažnim prostorijama jer je kućište ventilatora izvedeno u klasi IP55, a priključna električna kutija u klasi IP68.


Više tehničkih podataka >>>