MUB100 710D6-A2

MODULARNI VENTILATORI – Opis


• Mogućnost regulacije brzine
• Modularni sistem
• Ugrađeni termokontakti
• Nizak nivo buke
• Održavanje - lako i bezbedno

MUB ventilator ima radno kolo s unazad zakrivljenim lopaticama izrađenim od aluminijuma. Za veličinu 710-6 moguća je regulacija brzine jedino upotrebom frekventnog regulatora. Kućište se sastoji od aluminijskog rama koji je na uglovima ojačan plastičnim materijalom i dvoslojnog panela od pocinkovanog čeličnog lima sa slojem staklne vune debljine 20 mm.
Paneli su demontažni što omogućava različita rešenja pri postavljanju ventilacionog sistema.

Svi trofazni motori (osim 630D4 i 710D6) su povezani u D/Y vezu što omogućuje rad u dve brzine. Da bi se motor zaštitio od pregrevanja ventilator ima ugrađene termokontakte s priključnim izvodima za povezivanje s uređajem za zaštitu motora.

Modularni ventilatori se isporučuju za pravolinijski tok vazduha ali se veoma jednostavno mogu prilagoditi za tok vazduha pod uglom 90°.


Više tehničkih podataka >>>