BF 100

BF (CBF) jedinice su odsisni ventilatori izrađeni od ABS plastike. Ovi ventilatori mogu biti povezani na prekidač za svetlo u kupatilu, pa ona rade kada je svetlo uključeno, ili na sopstveni prekidač. CBF model ima nepovratnu klapnu sa oprugama.Postoje tri modela: standardni model (S), model sa tajmerom (T) i model sa tajmerom i senzorom vlažnosti (TH). Vreme rada ventilatora se može podesiti u intervalu od 1 min do 20 min, jednostavno, nakon skidanja prednjeg poklopca ventilatora.  Senzor vlage se može podesiti na neku vrednost u intervalu od 40% do 95% relativne vlažnosti. BF ventilatori imaju lako dostupno dugme za podešavanje vlažnosti na donjem delu ventilatora. Za podešavanje senzora vlažnosti kod CBF ventilatora potrebno je prethodno skinuti prednji poklopac.Više tehničkih podataka >>>