DVG 315D4-8

Krovni ventilatori za odvod dima - OPIS

• Dvojna primena: normalna ventilacija plus odvođenje dima i toplote
• Do 120 °C pri kontinualnom radu
• Kućište izrađeno od aluminijuma
• Radno kolo sa unazad zakrivljenim lopaticama izrađeno od pocinkovanog čelika
• Motor izvan struje vazduha
• DVG-H horizontalno izbacivanje vazduha
• DVG-V Vertikalno izbacivanje vazduha
• Servisni prekidač
• Opciono: termo kontakti ugrađeni ili PTC
• SL-0 (snow load) za upotrebu na objektima koji se greju
• CE-sertifikovani prema EN 2101-3 400 °C/120 min (F400) Tuv Sud
DVG ventilatori za odvođenje dima i toplote se koriste da izbace dim i vrele gasove iz prostorija u slučaju požara, a u slučaju normalnih uslova za standardnu ventilaciju. Odvođenje dima povećava šanse ljudi da prežive i da se sačuvaju matrijalne vrednosti u slučaju požara. Izbacivanje otrova i toplih gasova čini gašenje požara lakšim i smanjuje štetu na objektima.


Više tehničkih podataka >>>