KBR/F 355DZ

Ventilatori za odvođenje dima – OPIS

• Uređaj za odvođenje dima
• 400 °C/2h (F400)
• Izolovano kućište
• Mogućnost regulacije brzine
• Ugrađeni termokontakti
• Sertifikovani prema EN 12101-3 u LGAI Barselona

KBR/F ventilatori za odvođenje dima se koriste u slučaju požara za odimljavanje i za standardne radne uslove za vazduh temperature do 150 °C.

KBR/F jedinice imaju radno kolo sa unazad zakrivljenim lopaticama izrađenim od pocinkovanog čelika, osim veličine 355 koja ima radno kolo premazano bojom RAL 9005. Jedinica ima vrata na šarkama što omogućuje jednostavan pregled i održavanje. Smer otvaranja vrata može se lako promeniti.
Ventilatori imaju dvostruko izolovano kućište kamenom vunom debljine 50 mm. Za zaštitu motora od pregrevanja KBR/F ventilatori imaju ugrađene termokontakte sa spoljašnjim izvodima za vezu sa zaštitnim uređajem motora. (Osim veličine 280D2 i 280D2-4 koja ima ugrađene hladne provodnike)